Indijos klasikinės muzikos klubas


Mes visi esame labai skirtingi, tačiau meilė muzikai vienija skirtybes. Muzika – universali kalba, peržengianti skirtingų formų ribas.

Dar keli šimtai metų prieš Kristų traktate “Natyashastra” aprašyta sistema “jati”, kuri yra Indijos klasikinės muzikos prosenelė. Ketvirto amžiaus traktate “Brihaddeshi” jau randame terminą “rāga” , kuris reiškia šios muzikos melodijų ir dermių sistemą. Išvertus iš sanskrito kalbos žodis “rāga” reiškia – “tai, kas nuspalvina protą”.

Turėdama labai senas ir gilias šaknis dėl gyvos tradicinės linijos Indijos klasikinė muzika išlieka gyva ir labai aktuali šiandienos žmonėms. Visame pasaulyje vyksta šios muzikos koncertai, taip pat ji yra dėstoma žymiausiuose pasaulio universitetuose.

Mūsų misija yra populiarinti ir atstovauti Indijos klasikinę muziką Lietuvoje.


“Dieną pasaulis yra kaip Europos muzika; tekantis didžiulės harmonijos susiplakimas, sudarytas iš santarvės ir nesantaikos bei daugybės nesusijusių fragmentų. O naktinis pasaulis yra mūsų indiška muzika; viena tyra, gili ir švelni raga.”

― Rabindranatas Tagorė